De Participatiemedia-wiki wil een platform zijn voor het uitbouwen van een visie omtrent het gebruik van nieuwe media binnen een sociale en participatieve context en voor de ondersteuning van projecten binnen deze context. Nieuwe media hebben een sociaal en democratisch karakter en maken zo alternatieve vormen van samenwerking, participatie en communicatie mogelijk. Maar in de praktijk is dit niet altijd gemakkelijk te realiseren.

De wiki is een initiatief van het Postgraduaat Multimedia en Communicatie: sociaal en participatief gebruik van nieuwe media. Het postgraduaat wil via een vorming in nieuwe media een stimulans zijn voor de implementatie van sociale en participatieve projecten in de sociale, culturele en onderwijssector.

Op deze wiki kan je bijdragen aan het uitbouwen van een visie op het sociaal en participatief potentieel van nieuwe media door bij te dragen aan één of meer van de pagina's die links in de navigatiebalk worden weergegeven.