Wie zijn wij?

Hier een kort overzicht van de verschillende deelnemers en hun specifieke motivatie om deel te nemen aan dit postgraduaat.

Laura Braspenning coördinator Postgraduaat
De participatie van mensen loopt als een rode draad door mijn werkzaamheden als ontwerper, onderzoeker en coördinator. Dat varieert van het ontwerpen van een kathalysator voor sociale cohesie (www.folhuisservies.web-log.nl) , onderzoek naar het cultuurparticipatiebeleid van de cultuuractoren van de stad Antwerpen, de organisatie van brede schoolprojecten voor jongeren in het secundair onderwijs (www.h30.be) of de coördinatie van het postgraduaat Multimedia & Communicatie (www.participatiemedia.be).

Lessen Postgraduaat 2014
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lessen Postgraduaat 2012-2013

An Van Laer Deelnemer Postgraduaat
Ik heb 2 jobs. Overdag ben ik projectmedewerker bij SPK vzw. SPK is een projectenorganisatie, waar ik meewerk aan de projecten die werken rond de digitale kloof en e-inclusie. Een van onze grootste projecten is digidak. Digidak zijn openbare computerruimtes waar we zowel toegang en begeleiding aanbieden alsook korte kennismakingslessen. Je kan digidak vinden in meer dan 20 gemeentes in de provincie Antwerpen en Limburg en we werken met meer dan 150 vrijwilligers om dit allemaal te verwezenlijken In de avonduren ben ik ook nog leerkracht informaticatoepassingen in het volwassenenonderwijs.
Zelf ben ik erg geïnteresseerd in alle nieuwe toepassingen en probeer ook graag dingen uit. Maar ik weet niet altijd hoe je ze kan implementeren en toepassen in verschillende situaties/projecten/doelgroepen op een kwalitatieve en duurzame manier. Dit zou ik graag willen meenemen uit het postgraduaat en dan zowel voor mijn werkomgeving alsook voor mij persoonlijk.

Erwin Geeraerts Deelnemer Postgraduaat
Ik werk op de communicatiedienst van de VDAB sinds juli 2011. Ik help mee om het social media beleid mee uit te tekenen en dit voor zowel interne communicatie en externe communicatie. Naast social media werk ik ook mee aan de verdere implementatie van de Google Apps tools zoals Sites en Drive.
Binnen VDAB is er een werkgroep die verschillende projecten uitwerkt rond social media, mobiele apps, Google Apps en open data. Momenteel lopen er enkele tracks waaronder de uitbouw van een Google Site voor de VDAB -medewerker omtrent social media. In een ander project proberen we de online conversatie met de klant te verbeteren door het uitrollen van de tool Engagor.
Verder geef ik ook de basisopleiding social media bij Spoor 21. Dit is de interne opleidingsinstantie van de VDAB.
Binnen de overheid is er ook een werkgroep/denktank opgericht onder de naam Conversation Governement, waar een enthousiaste groep ambtenaren zicht buigt over de vraag: 'Hoe maken we van onze overheid een conversation governement?'. Op Twiter te volgen via de hashtag #convgov

Sophie Lijnen Deelnemer Postgraduaat
Ik ben verantwoordelijk voor het paritair opleidingsfonds van de verzekeringssector. We, een organisatie van 5 medewerkers, zijn ons terdege bewust dat we op een interactievere wijze met onze doelgroep en stakeholders zullen moeten communiceren. We willen dit ook. Eén van de collega's volgt e-Didactiek eveneens aan de Khlim. Samen met dit postgraduaat wensen we een stap voorwaarts te zetten. Hierbij ben ik ervan overtuigd dat het kennis, vaardigheden, ... zijn die we zelf in de handen en hoofden (en misschien ook hart) moeten hebben. Ik beschouw mezelf als leek in dit medialandschap en ben erg nieuwsgierig naar wat nog allemaal komt. Ik hoop alleen over voldoende tijd te blijven beschikken.

Margaretha Hendrickx Deelnemer Postgraduaat
Ik ben Facility Coördinator in de Benelux Sales & Marketing Division van een fabrikant van wondzorg- en single use chirurgisch materiaal. Als aankoper voor o.a. laptops, smartphones en Ipads wordt ik ook overstelpt met gebruiksklachten over deze tools. Ik word in deze klachtenopvang bijgestaan door een externe IT-man die één tot tweemaal in de week present is. Veel klachten worden veroorzaakt door een verkeerd gebruik, wat wederom te wijten is aan het feit dat de collega's niet de tijd nemen/hebben om gebruiksinstructies door te nemen. Een communicatietool-platform, waarop alle instructies, tips & tricks, verzameld worden voor al onze communicatietools (all- in-one printer, camera, laptop, Ipad, smartphone), en waarop we ervaringen kunnen uitwisselen, oorzaken van mankementen samen kunnen distilleren, maar ook van mening kunnen wisselen over nieuwe tendensen(BYOD,CYOD), dat platform ontbreekt binnen ons bedrijf en zou een hele stap vooruit zijn. Heel wat vragen komen immers continu terug. Ik hoop via de begeleiding in het postgraduaat een praktisch platform te realiseren.

Sven De Moor Deelnemer Postgraduaat
Sinds 1998 ben ik werkzaam bij vtbKultuur, een vereniging die cultuur wil ontsluiten naar iedereen. Voornamelijk begonnen als programmatiemedewerker, ben ik mij gaandeweg meer en meer gaan bezighouden met het digitale luik, te beginnen bij web 1.0 :-). Omdat alles razendsnel evolueert, en de tijd om zelf dingen te ontdekken vaak ontbreekt, lijkt dit postgraduaat me de ideale manier om kennis te maken met allerlei tools en tricks en een inzicht te krijgen in welke mogelijkheden er allemaal voorhanden zijn. Bovendien zijn de contacten met medestudenten en docenten waardevol om nieuwe of oude ideeën af te toetsen, om te leren uit andermans ervaringen. Wij zijn reeds bezig met een concreet project, en daarvoor is alle expertise en input welkom. Naast deze dagjob ben ik eigenaar van een cafeetje in Gent, Los Perros Calientes. De nieuwe media beperken zich daar evenwel tot een Facebookpagina.

Ellen Eurlings Deelnemer Postgraduaat
likes to discover (things & info) about just anything / poetic (love) for words & pics / enjoys art, design, radio, contemporary dance, books / loves to taste words & wine / works @z33be & @kunstinlimburg. 3 dagen per week werk ik als content manager (website beheer + social media) voor z33.be. 2 dagen per week doe ik ongeveer hetzelfde voor KunstinLimburg.be en coordineer ik de artikels 'Kunststukken' die in opdracht worden gemaakt.
Via deze opleiding wil ik mijn expertise van nieuwe media in de culturele sector bijschaven, om mijn job nog beter te kunnen doen. Enerzijds verwacht ik me te verdiepen in gekende online/media tools en nieuwe tools, tips & tricks te ontdekken. Anderzijds wil ik onderzoeken hoe we die online tools (anders) kunnen inzetten in de communicatiestrategie van Z33 & Kunst in Limburg.

Lessen Postgraduaat 2011-2012

Patrick Auwelaert Deelnemer Postgraduaat
Ik ben werkzaam als educatief medewerker in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek. Boeiend werk in een moeilijke omgeving (in Brussel leeft 25 % van de bevolking onder de armoedegrens). Mijn taken zijn zeer divers: networking; eenmalige of structurele samenwerkingen aangaan met diverse organisaties binnen het socio-culturele veld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; het coördineren van rondleidingen voor groepen anderstaligen die Nederlands leren; educatieve projecten op maat uitwerken op vraag van diverse organisaties; computercursussen organiseren voor diverse doelgroepen (senioren, kansarmen, allochtonen, bewoners van het Klein Kasteeltje, ...), enz. Onze bibliotheek wordt in 2012 ondergebracht in een groter geheel dat luistert naar de naam Muntpunt. Muntpunt (gelegen op het Muntplein in Brussel) is een Vlaams Communicatiehuis voor Brussel. Ook de organisatie Onthaal en Promotie Brussel (organisatoren van onder meer Uit in Brussel en Broodje Brussel) vindt er een plaatsje in. Muntpunt zal een ultramodern gebouw worden, uitgerust met RFID, Wifi en andere technologische innovaties. Mijn taak als educatief medewerker zal er een andere dimensie door krijgen. Ik zal in de mogelijkheid zijn (dankzij een volledig uitgerust klaslokaal met pc's) om in veel betere omstandigheden computerlessen te organiseren én om die lessen zelf te geven, in plaats van er specialisten voor te contracteren. Ook de mogelijkheid om met nieuwe media (vooral web 2.0) te werken, zal er volop aanwezig zijn. Mijn motivatie om aan het postgraduaat deel te nemen, is dan ook de volgende: zo veel mogelijk nieuwe media en toepassingen leren kennen en gebruiken om deze functioneel, oordeelkundig en op educatieve wijze toe te passen in mijn nieuwe werkomgeving, ten behoeve van alle segmenten van de bevolking die een openbare bibliotheek verplicht is te bedienen. Maar ook voor persoonlijk gebruik wil ik deze nieuwe media leren kennen. Van groot belang hierbij vind ik de context waarbinnen deze media gebruikt (kunnen) worden. Anders worden sommige van deze nieuwe media al snel een 'gimmick', een vrijblijvend speeltje. De bedoeling is dat nieuwe media aangewend worden om er iets mee te doen dat het leven van de gebruikers ervan vergemakkelijkt of hen anderszins van dienst is op het vlak van informatieverwerving, 'sharen' of delen van informatie, zelf 'content' genereren, enz.

Kurt Stevens Deelnemer Postgraduaat
Ikzelf werk binnen het cultuurcentrum van Hasselt als systeembeheerder/webmaster. Mijn hoofdtaak bestaat voornamelijk uit het onderhoud van het netwerk (computers, servers en alles wat hierbij hoort) maar ook de ontwikkeling en het onderhoud van de website. Daarnaast ondersteun ik de eindgebruikers bij het computergebruik. Vermits de technologie niet stilstaat is het noodzakelijk dat ik hiervan op de hoogte blijf. Uit deze nieuwe ontwikkelingen kies ik diegene uit die relevant zijn voor onze organisatie en implementeer deze binnen onze organisatie. Software en web 2.0 toepassingen zijn enkelen van deze technologiëen.

Vanuit de vaststelling dat de website www.ccha.be - hoewel ze dynamisch is - nog steeds een statisch gegeven is moeten bezoekers er nog steeds naar toe surfen om informatie op te halen. En dat terwijl de maatschappij de dag van vandaag een mentaliteitsverandering ondergaat. Deze vertaalt zich in "laat de informatie tot mij komen".

Ik zou deze opleiding willen gebruiken om een changemanagement aan te leren - als onderdeel van een implementatietraject binnen onze organisatie. Daarnaast willen we vanuit de organisatie een digitaal omkaderingsplatform ontwikkelen waarbij leerkrachten, leerlingen en artiesten/gezelschappen met elkaar kunnen communiceren om het begrip en de belevenis van een voorstelling te verhogen. Het zou een combinatie van een actief (theateropdrachten, filmopdrachten, gesprekken, forum, ...) en passief (uitleg over de voorstelling) deel moeten zijn.
Daarnaast wil ik uiteraard ook op de hoogte blijven van de nieuwe technologiëen.

Meer informatie over mijn blog kan je vinden op http://cchasselt.blogspot.com

Katja Craeghs Deelnemer Postgraduaat
In 2008 ben ik mijn eigen bedrijfje gestart: zie www.Greenpoint.be
Hier leg ik linken tussen bedrijven met het oog op duurzaam ondernemen. Marketing, productontwikkeling, C2C, innovaties,.. zijn mijn dada.
Dingen die ik graag zou willen leren binnen de postgraduaat:
de zin en onzin van sociale media binnen het bedrijf?

Hoe zet je nieuwe media het best in als efficiënt communicatie middel in je bedrijf?
Sociale media werkt in 2 richtingen , hoe kunnen we als bedrijf dat benutten?
Hoe kunnen we nieuwe media gebruiken om zelf content te genereren?
Voor greenpoint.be zou de nieuwe media een oplossing kunnen zijn om mijn klanten en prospects op de hoogte te houden van waar ik naar toe ga. Maar hoe begin ik eraan?
Welke mix van nieuwe media werkt voor welk doeleinde? Hoe bepaal je de juiste mix voor je bedrijf?
Hoe krijg je een participatie proces in gang? Hoe documenteer je dat proces?

Linda Langers Deelnemer Postgraduaat

Ik ben Project Assistent bij de VZW Humanovation. De VZW is een initiatief van Stad Genk, Design Regio Kortrijk en Flanders Inshape, en heeft als doel doormiddel van het project ‘Humin’ de concurrentiekracht van ondernemingen te verhogen door hun focus te richten op ‘people centered innovation’ waarbij de eindgebruiker centraal staat. Wij begeleiden gedurende twee jaar 30 bedrijven verspreidt over heel Vlaanderen in hun innovatieproces. Meer info kan je vinden op onze website : www.humin.be
Ikzelf ben verantwoordelijke voor de algemene ondersteuning van het projectteam, en dit op het vlak van administratie, communicatie, organisatie workshops en evenementen,… Met de opleiding wil ik op de eerste plaats meer inzicht en voeling krijgen met deze materie, om deze nadien waar nodig te kunnen implementeren binnen onze organisatie , om daar o.a. de communicatie te optimaliseren, kennis te delen…

Renate Maes deelnemer postgraduaat
Ik ben diensthoofd publiekswerking in de Provinciale Bibliotheek Limburg aan het Dusartplein in Hasselt. Eén van onze belangrijkste doelgroepen zijn jongeren, (hogeschool)studenten en hogeropgeleide informatiezoekers. We zoeken manieren om hen op een eigentijdse manier te benaderen, en aangezien zij tot die 'Early Adopter'-groep horen willen we de sociale media een plaats geven in de bib. Of de bib een plaats geven binnen de sociale media, da's misschien een betere uitdrukking. De implementatie van sociale media in bedrijven, organisaties en overheden gaat best langzaam. Mijn doel met het volgen van deze opleiding is om een mooi uitgewerkt 'sociale media'-pakket aan de bib voor te stellen en haar (en de provinciale overheid) op deze manier een reden te geven om met de bib een voortrekkersrol te spelen binnen het biblandschap. Ik hoop dat zulk een kant-en-klaar pakket hen over de streep zal trekken, want overheden staan (in mijn ervaring) nogal weigerachtig tegenover sociale applicaties waarin participatie wordt bevorderd ('ze moesten maar eens iets negatiefs zeggen!').

Griet Bouwen, deelnemer
Stafmedewerker bij Stebo. Hou me bezig met de nieuwe stebo-website www.stebo.be die het participatieve en open karakter van onze organisatie moet uitademen. Ben geinteresseerd in kennisdeling op het werk, en zoek nar manieren om sociale media daarvoor in te zetten. Ben erg geinteresseerd in hoe sociale media onze gewoonten in organiseren en samenwerken diepgaand aan het veranderen zijn, en ben enthousiast om te zien dat kennis en informatie veel meer democratiseert in organisaties. Zoekend naar hoe we intern en extern met informatie omgaan, en of we een soort code kunnen ontwerpen met en voor medewerkers over hoe zich 'gedragen' op sociale media in de lijn met de waarden van de organisatie waarvoor ze werken. Goed beseffend dat we daarmee de grens publiek-privaat overschrijden, een trend die de sociale media eigenlijk sluipend mee gezet hebben. Ben ook bezig met vlaams netwerk rond Appreciative Inquiry en hou me daarin bezig met verbinding tussen deelnemers in lerende netwerken en ondersteuning van verbinding, samen leren en samenwerken via webtoepassingen. Zoek naar manieren om een online magazine op te starten waaraan vele mensenn kunnen meewerken als redacteur, rond het thema bezieling op het werk, en hoe dat onze werkplekken en onze samenleving positief kan beinvloeden.

Martine Sanders deelnemer postgraduaat
Ben verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het Festival van Vlaanderen in Vlaams-Brabant. Op zes weken tijd (sep-okt) organiseren we een 40-tal klassieke concerten. De externe communicatie gaat richting pers, overheid, sponsors en publiek. Publiekswerving neemt grootste hap. Doelgroepen bij zowat alle 'leeftijdslagen' van de bevolking (ttz vanaf 14j tot +/- 85).
De website is vernieuwd, nieuwsbrieven gaan de digitale deur uit en fanpagina's kunnen leuk gevonden worden.
Waarom het postgraduaat?
- voor beter zicht op nieuwe media en toepassingen
- kunnen nieuwe media inspirerend werken om de 'klassieke' werkwijze te doorbreken? En hoe?
- wat met de interactieve mogelijkheden, hoeveel extra werk? hoeveel tijdswinst? / welke info is interessant voor het publiek, wat doe je met reacties van dat publiek,
- hoe bv het Leuvense studentenpubliek 'bespelen': last-minute acties via Twitter of Facebook, werken met foursquare op concertlocatie... Kan het een alternatief bieden voor het abonnementensysteem.
- kunnen nieuwe media 'platliggen' in de luwe festivalmaanden (nov tot mei). Of Informeren om te informeren om actief online te blijven?
- hoe nieuwe media inzetten voor internationale netwerking (rond de actuele muziek)
...

Jan debognies, deelnemer

Voor meer info over mezelf, over mijn werk en mijn motivaties om deel te nemen aan het postgraduaat verwijs ik jullie graag door naar mijn 'changeblog'

http://blibvorst.wordpress.com/


Leen Hammenecker

Bij de start in januari, was ik algemeen coördinator bij a.pass (www.apass.be) - Posthogeschool voor Podiumkunsten, één van de 5 Hogere Kunstinstituten in Vlaanderen met als onderwijsopdracht het organiseren van twee voltijdse post-master onderzoeksopleidingen op het vlak van scenografie en performance voor masters. De basisprincipes van de pedagogie van a.pt en a.s waren collaboration & self-organisation. Begin februari heb ik besloten om te stoppen bij a.pass. Sindsdien ben ik bezig geweest met mijn eerste freelance project op het vlak van communicatie (strategie, vormgeving huisstijl, ontwikkeling dynamische website, injecties naar anders nadenken over communicatie, gebruik nieuwe media, idee van story-telling & conversations etc). In de toekomst wil ik heel graag professioneel even op het spoor van projectmanagement blijven, zowel op het vlak van communicatie, maar ook ruimer. Maar formuleren wat dat dan precies is, hoe die 'service' in de markt te zetten, in welke markt en wat ik wel en niet wil bieden, wat ik alleen kan/wil doen en waar ik wil/moet samenwerken met anderen, etc... dat is nu de uitdaging die ik wil aangaan binnen het bestek van het projectlab.