Participatieve methoden en co-creatie!


Scope

Het (sociale, culturele, technologische,… ) professionele veld is aan het veranderen. De ‘afnemers’ van de verschillende velden zijn graag betrokken in de ontwikkeling van de professionele activiteiten. Patiënten in ziekenhuizen zijn graag betrokken in het vormgeven van hun eigen gezondheid of het theaterpubliek neemt graag deel in het creatieproces van een voorstelling. Dit betekent dat professionelen methoden moeten gebruiken om hun ‘publiek’ zo sterk mogelijk te betrekken in hun werking. In deze module leren we sociale en/of participatieve methoden aan, zoals workshops, mappings, rollenspelen, games enzovoort. Deze methoden zijn niet enkel bruikbaar om de participatie van de publieken of gebruikers te versterken, maar kunnen ook dienen voor creatieve of ontspannings doeleinden.


Postgraduaat 2014

Docenten

Laura Braspenning

Les 1 - 6 mei 2014

Hierbij de presentatie van de eerste les:
Les 2 - 20 mei 2014

Hierbij de presentatie van de tweede les over Etnografie, met de opdracht om een etnografische oefening te doen en hier een korte presentatie over te geven tijdens de les van 3 juni:


Les 3 - 3 juni 2014

Hierbij de presentatie van de derde les over Mapping, met de opdracht om een evaluatie te maken over de mapping oefening uit de les en daarnaast in functie van jullie eigen project een scenario uit te werken voor een mapping en ook een testsessie te organiseren. Jullie presenteren in 5 minuten jullie bevindingen tijdens de les van 1 juli.

Opdracht te presenteren op 1 juli:

1) Evalueer de mapping sessie die we deden tijdens les Postgraduaat
(zie vragen scenario: Hoe evalueer je de groepssamenwerking in de ontwikkeling van nieuwe ideeën? Hoe beoordeel je het belang van de ‘spelregels/gamerules’ in de mapping? (zoals de timing , het liken/bomben/….). Wat zou je veranderen in het huidige format?
2) Beschrijving welk soort mapping jij zelf zou kunnen gebruiken voor jouw project en onderbouw je keuze.
3) Scenario voor zo’n mappingmaken, thematiek en vraagstelling binnen eigen project formuleren, wie uitnodigen, etc.
Zie aanwijzingen http://www.map-it.be
4) Indien mogelijk, proefsessie met team, of direct betrokken mensen/stakeholders en je ervaringen hiermee presenteren; wat heeft het voor inzichten opgeleverd?

hierbij de materialen uit de les:IMG_1367.jpgIMG_1366.jpg

Les 4 - 1 Juli 2014 - Design Games


hierbij de presentatie van de les van vandaag over Design Games. Bekijk ook zeker even de presentatie van Veerle Vandersluys terug, bij de module context.


En de paper over design games, die interessant is voor jullie om te lezen om de spelontwikkeling beter te begrijpen:


Opdracht voor volgende les, 8 juli 2014

Stuur mij een uitgewerkt scenario toe van de mapping, de mogelijke deelnemers, etcetera (zie opdracht omschrijving les 3 juni) & schrijf een korte (kritische) reflectie (1/2-1 A4) over het toepassen van een spel/game in jullie project (hoe, waarom (niet), wie, wat, waar?). Ik ontvang dit graag tegen maandag 7 juli om 12u per email.


Les 5 - Prototyping, Storytelling, Performance
Eindopdracht- presentatie 21 oktober 2014:

Verwerk minimaal 1 van de aangereikte methoden* (of een combinatie daarvan) in je persoonlijke project, ofwel in de ontwikkelingsfase (als deel van de collaboratieve ontwikkeling), of in het uiteindelijke project.
Documenteer dit proces goed in je finale dossier (zowel van je voorbereidingen, onderbouw je gemaakte keuzes, wat levert de methode op, welke inzichten heb je verkregen en hoe verwerkt, etc.?)
Presenteer je aanpak, verwerking, analyse, resultaten… in een 10 minuten presentatie op 21 oktober. Zorg ook voor voldoende beeldmateriaal. Onderbouw je gemaakte keuzes (ook de methoden die je niet kiest!)
*de aangereikte methoden: Etnografie, Mapping, (design)Games, Prototyping, Stories, Performance

=========================================================================

Postgraduaat 2012-2013

Docenten

Liesbeth Huybrechts

ism Ben Hagenaars en Jessica Schoffelen

Les 1 - 8 januari 2013


Liesbeth introduceert haarzelf en geeft aan dat zij gespecialiseerd is in participatieve trajecten. Dan niet de ‘klassieke tools’, maar op andere manieren. Met inzet van meer dan bijvoorbeeld alleen ronde tafel gesprekken. Dit is uitermate geschikt voor meer complexe materie, zoals alle juist besproken projecten van de deelnemers van het PG.

In de module Participatieve Methoden wordt vandaag een introductie gegeven in het belang van participatie en zullen de komende weken 5 verschillende methoden voorgesteld worden. Elke les zal met een stuk theorie omkaderd worden, maar de nadruk ligt op het zelf toepassen van de methode in de eigen projecten. De vijf methoden zijn als volgt:

Etnografisch onderzoek. Je moet leren met een andere blik te kijken naar je eigen werkcontext. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een platform dat een onderscheidend vermogen heeft.
Mapping, we baseren ons op de in de eigen onderzoeksgroep ontwikkelde methode Map-it.
Stories; het verhaal werkt heel inspirerend. Hoe verhalen gebruiken als bouwstenen van een workshop.
Performance; hoe kan je performance gebruiken in je werkcontext. Bijvoorbeeld wordt het gebruikt om fabrieken en hun machines te testen
Na een korte voorstelling van de planning van de methoden die de komende 5 lesblokken aan bod zullen komen licht Liesbeth de specifieke aanpak van participatieve methoden verder toe aan de hand van verschillende interessante praktijkvoorbeelden.
Gaming hoe kunnen game-elementen ingezet worden binnen een participatieve context.

Voor volgende week is de opdracht om alvast een eigen observatie in de eigen werkcontext te houden. Zie ook de omschrijving bij opdrachten.

Hierbij de PPT van de les:


Les 2 - 22 januari 2013Les 3 - 5 februari 2013Les 4 - 19 februari 2013


Les 5 - 5 maart 2013


performance


Les 6 - 19 maart 2013

================================================================================================================


Postgraduaat 2011-2012

Docenten


Liesbeth Huybrechts
gastdocent: Saul Albert

Documenten


Les 1

Les 2: gastles Saul Albert


Tijdens deze les behandelen we de methode van performatieve technieken. Na een korte theoretische inleiding verzorgt gastspreker Saul Albert een workshop geïnspireerd op zijn Talkaoke concept.
talkaoke.jpg

Les 3MAP-it hierbij de link naar de MAP-it tool die ontwikkeld is binnen de onderzoeksgroep Social Spaces.

Les 4
Les 5


In deze les starten we met verder werken op onze mapping en de verwerking van de game elementen die vorige les zijn geïntroduceerd door Liesbeth Huybrechts. Aan het eind van de les krijgen we alvast een inleiding in narratieve/verhalende elementen die toegevoegd kunnen worden aan design en in ons geval de mapping.


Het avondgedeelte van deze les wordt ingevuld door Andrea Wilkinson. Hier vindt u haar presentatie.