Opdrachten 2012-2013


Verzameling van de opdrachten in omgekeerde lesvolgorde. Als ik iets ben vergeten, vul maar aan. An

Les 19 - 11/6/13
GP: Bereid een 5 minuten pitch voor over je project - deadline 2/7

Les 15 - 16/4/13
PROJ: eventuele persoonlijke opdrachten van je projectcoach

Via mail zijn de volgende vragen/opdrachten nog doorgegeven:
T&S: Heb je eventueel specifieke vragen voor Lars in verband met je project, mail ze dan even door. Liefst zsm zodat Lars nog tijd heeft om zich voor te bereiden.
GP: Bereid een elevator pitch voor. Stel je project voor in 2 minuten. - deadline 30/4

Les 13 - 19/3/13
PROJ: eventuele persoonlijke opdrachten van je projectcoach

Les 12 - 5/3/13
PROJ: presentatie projecten
 • Plaats je presentatie op de pagina die hiervoor is aangemaakt.
 • Vul voor de gemakkelijkheid het contactinformatie-document aan met je skype naam
 • Denk na over de persoonlijke doelstellingen in je project die jij wilt beogen. Waar wil je staan aan het einde van het postgraduaat? Dit ter voorbereiding van het eerste project lab coachingmoment - deadline 19/3

Les 10 - 5/2/13
MET: Analyse etnografisch onderzoek en mapping - Liesbeth
 • afhankelijk van de analyse van de etnografisch onderzoek acties formuleren op blog - deadline 19/2
 • opdracht aan de hand van de mapping-oefening: elk teamlid neemt zijn opdracht mee naar huis en werkt dit tegen volgende keer uit. Verzamel informatie over je onderwerp door online informatie op te zoeken, door iemand in je omgeving kort te interviewen, door een staaltje van een afvalstroom mee te nemen ... Documenteer de uitwerking zodat je tijdens de volgende keer de andere teamleden zo goed mogelijk kan informeren - deadline 19/2

Les 9 - 22/1/13
MET: Etnografisch onderzoek - Liesbeth
 • Presenteer de analyse van uw partner in een 5-tal minuten. - deadline 5/2

ORG: voorbereiden presentatie Module Organisatie, voor 5/3/13
 • In een kleine presentatie, van 10 minuten, presenteert de deelnemer de stand van zaken ter afronding van de module ‘Organisatie’. De deelnemer van het PG laat zien hoe de aangereikte lesstof en gemaakte analyses het ‘veranderplan’ sturen en hoe deze input zijn weerslag heeft gekregen in het uiteindelijke projectvoorstel dat nu voorligt. Deelnemer geeft dus een vertaling van de theorie en oefeningen naar zijn eigen werk/praktijk situatie. (opdracht wordt nog verder toegelicht in de les van 05/02 door Luc). Hierbij deze presentatie, zie PPT voor aanvullende informatie
.


Les 8 - 8/1/13
MET: Introductie - Liesbeth Huybrechts
 • Opdracht etnografisch onderzoek: kijk een week naar je organisatie als een onderzoeker, neem notities en maak foto's - deadline 22/1
 • Denk vast na over mogelijke 'micro-projectjes' in functie van je project, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een workshop/participatiemoment. Zo verzamelen jullie de bouwstenen om tijdens de module 'Methoden' verder rond te werken.

ORG: Changemanagement - Luc
 • Opdracht doelgroepen: kijk naar de verschillende doelgroepen van je project en probeer deze af te lijnen
 • Opdracht Kotter: maak een draft van de 8 stappen van Kotter (uitgedeeld blad) voor één van je doelgroepen - deadline 22/1
 • Lees de documenten van Kotter: doc1 en doc 2 - deadline 22/1

Les 7 - 8/12/12
ORG: Projectmanagement - Helena
 • Opdracht projectfiche met de volgende onderdelen; concept note (problematiek en opportuniteit, doelstelling, meerwaarde, partners, begin- en einddatum - SMART), werkplan (de verschillende werkpakketten) en eventuele visualisatie, budget

Les 6 - 4/12/12
ORG: Changemanagement - Luc
 • Opdracht krachtenveldanalyse: maak een tabel van de mogelijkheden en weerstanden door de vragen wie wat wanneer en hoe te stellen.

Les 5 - 20/11/12
T&S: Collaborative Tools - Lars
 • Opdracht Tools-onderzoek: een aantal tools onderzoeken en hierover bloggen - deadline 30/4/13
  De lijst van de tools vind je terug op deze pagina hier op de wiki: Web 2.0
  An - Mijn voorstel zou zijn om de link naar de blogposts over bepaalde tools ook op deze pagina te plaatsen. Als iedereen dit doet dan hebben we op den duur een mooi overzicht.

Les 4 - 6/11/12
ORG: Changemanagement - Luc
 • Opdracht doelstellingen:
  1. schrijf 50 à 60 zinnen, beginnend met ik wil/wij willen en een actief werkwoord (geen bijzinnen)
  2. schrap tot 20 à 30 van
  3. maak er families van (min 2 - max 5)
  4. kijk per familie wat hen samenhoudt, beschrijf dit in een zin (onderwerp en actief werkwoord)
  5. kies 1 van deze familiezinnen tot je uiteindelijke doelstelling
 • Opdracht doelgroepen:
  1. maak een lijst van 10 à 15 mogelijke doelgroepen
  2. maak hiervan een top 3
 • Opdracht SWOT-analyse: maak een SWOT-analyse voor je project
 • Opdracht concurrentieanalyse

Les 3 - 23/10/12
Algemeen

Les 1 - 02/10/12
CON: Social Media is never been so old - Niels Hendriks
 • Opdracht: Doe aan uber-participatie. Kies iets waarvoor je een passie hebt, ga hierover online participeren. Posten op twitter/Facebook, reacties van andere mensen proberen te krijgen door deel te nemen in forums/discussies/..., bloggen, ...